Obchodní podmínky

PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

  • Prodejce vyřídí objednávku bezodkladně, ve vážném případě (jako je dovolená, nemoc atp.) o  případném zpožděnní bude informovat objednávajícího.
  • Jakékoli informace zvtahující se k objednávce o osobě objednávajícího budou považovány za důvěrné, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
  • Pokud objednávající nebude plnit svůj závazek odebrat či zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky problémového zákazníka.
  • Zboží bude vždy dodavatelem zabaleno tak, aby nedošlo k jeho poškození během dopravy na místo určení.


PRÁVA A POVINNOSTI NAKUPUJÍCÍHO

  • Nakupující uvede správnou a kompletní adresu pro dodání a zavazuje se odebrat a zaplatit zboží i veškeré služby spojené s jeho dodáním tak, jak se obě strany dohodly.
  • Dle znění zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží je pak povinnen na své náklady vrátit prodávajícímu osobně do jeho prodejny či poštou. Zboží nesmí být poškozeno nebo jinak znehodnoceno.

 

ZMĚNY OD 1.3.2017

  • V souvislosti se zavedením EET od 1. 3. 2017, které by bylo i pro nás likvidační, jsme nuceni změnit způsoby placení objednaného zboží. Jedinými dvěma možnostmi jsou PLATBA NA ÚČET a dobírka nikoli však zaplacená složenkou do rukou dodavatele, ale na jeho účet. Osobní převzetí už nebude možné.
 
 
V košíku nejsou žádné položky.
Domu / Obchodní podmínky